KKDİK

KKDİK Taslağı son halini alıyor

Posted at March 10, 2017 » By : » Categories : KKDİK » 0 Comment

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen REACH Tüzüğü’nün ülkemizde uyumlaştırma çalışmaları kapsamında Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Taslak Yönetmelik, ek’leri ve taslak ücret tabloları 2014 yılı (Ağustos-Ekim) döneminde Bakanlığın Kimyasallar Yardım Masası web sayfasından görüşe sunulmuştu. KKDİK Taslak Yönetmeliği’nin, 2017 yılında Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. KKDİK Taslak Yönetmeliği, yürürlüğe girdiğinde aşağıdaki yönetmelikleri yürürlükten kaldıracak:

1. Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik,

2. Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik,

3. Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (31/12/2020 tarihi itibarıyla)

Taslak yönetmeliğin kayıt uygulanma tarihlerine ilişkin geçici maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, 31/12/2020 tarihinden önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerin 31/12/2016- 31/12/2020 tarihleri arasında kayıt altına alınması gerekiyor.

Taslak yönetmeliğin geçici maddesinde değişiklik sonunda 31/12/2020 itibarıyla kayıtsız maddelerin imalatı ve pazara girişi yasaklanacak, Kayıt peryodunun (31/12/2016- 31/12/2020) belirli bir döneminde de aynı maddelerin imalatını ve/veya ithalatını yapan firmaları bir araya getirmeyi ve ortak kayıt yapacak firmalar arasında veri ve maliyet paylaşımını amaçlayan kimyasallar kayıt sisteminin (KKS) MBDF (Madde Bilgileri Değişim Forumu) öncesinde ön-MBDF’ler oluşturulabilecek.

KKDİK Taslak Yönetmeliği kapsamında KOBİ’lerin tonaj bandı ve ölçeğine göre değişen bireysel ve ortak kayıtlar için ÇŞB’ye ödeyeceği ücretlerde % 30 indirim yapıldı. Örneğin maddesini 100-1000 ton arasında kaydını ortak yaptırmayı planlayan küçük ölçekli bir firma kayıt dosyasının işleme alınması için ÇŞB’ye ödeyeceği ücret 3.200 TL iken, söz konusu ücret tek başvuru yapılması halinde 4.300 TL’ye çıkıyor.

KKDİK Taslak Yönetmeliğe göre Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) CMR, KKDİK kapsamında PBT/vPvB maddeler ve ayrıca vaka bazında endokrin bozucu ve PBT/ vPvB özelliğine sahip olarak tanımlanmış maddelerdir,

KKDİK Taslak Yönetmeliği’nin izin sürecinde SVHC’lerin listelendiği Aday Liste’nin, Bakanlığın Kimyasallar Yardım Masası’nın websayfasından yayımlanmasından sonra ürünün tedarik zincirindeki yer firmalar, REACH Tüzüğü’nün Aday Liste’sinin gerekli kıldığı benzer tedarik zinciri yükümlülüklerine sahip olacak,

Yönetmeliğin izinle ilgili hükümleri 31/12/2020 tarihinde yürürlüğe girecek,

Taslak Yönetmelik yayımlandığında İzne Tabi Maddeler Listesi (Ek-14) boş olacak, Ek-14’e eklenmeye aday maddeler REACH Tüzüğüne uyum gözetilerek Bakanlıkça belirlenecek ve yayımlanacak. Ek- 14’deki maddeler, imalatçı, ithalatçı ya da alt-kullanıcılar tarafından belirtilen süre içinde izin almaksınızın piyasaya arz edilemeyecek veya kullanılamayacak.

Aşağıdaki madde kullanımları, KKDİK Taslak Yönetmelik kapsamında izin sürecine dahil edilmemiştir:

o Biyosidal ürünler içindeki kullanımlar

o Motor Yakıtı olarak kullanımlar

o Bitki koruma ürünlerinde kullanımlar

o Yakıt olarak kullanımlar