(TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri için 01.07.2015 tarihinden itibaren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme zorunluluğu başlamaktadır. Yönetmelik kapsamındaki firmaların bu tarihten itibaren kendi bünyelerinde bir TMGD istihdam etmesi yada danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir.

CHD Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak bizler bahsi geçen yasal zorunluluk kapsamında eğitimli ve deneyimli kadromuzla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Ülkemizin 22.03.2010 yılında ADR Anlaşmasına taraf olmasıyla birlikte tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında taşımacılık zincirinde bulunan taraflara bir takım yükümlülükler getirilmiştir. ADR ile ilgili kurallar ve tarafların yükümlülükleri 24.10.2013 tarihli Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik, 10.04.2014 tarihli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ve 22.05.2014 tarihli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ ile belirlenmiştir.

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etmekle Yükümlüdür?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği madde 2.1.a/b’de belirtildiği üzere

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler

Toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri

Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme ya da TMGD Hizmeti almakla yükümlüdürler.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etme Muafiyeti

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği geçici madde 2’de belirtildiği üzere

Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmeler

Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacılar

Kamu kurum ve kuruluşlarında

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme ya da TMGD Hizmeti alma zorunluluğu 01.01.2018 tarihine kadar aranmaz.

CHD Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Sizlere Neler Sunuyor?

Mevcut firma yapısının ADR mevzuatınca analizi

Ürünlerin EC 1272/2008 CLP/GHS ve TR 11.12.2013/28848 SEA mevzuatlarına göre tehlikelilik sınıflandırmalarının yapılması

Ürünlerin EC 453/2010 ve TR 13.12.2014/29204 mevzuatlarına göre güvenlik bilgi formlarının hazırlanması.

ADR kapsamındaki ürünlerin belirlenmesi ve taşımacılık sınıflandırmalarının yapılması

İşletmenin ADR mevzuatına uygunluğunun sağlanması için gerekli aksiyonların belirlenmesi ve raporlanması.

Nakliye araç ve ambalajlarının ADR’ye uygunluklarının değerlendirilmesi, ADR’ye uygun araç, poratif tank ve ambalaj tedariğinin sağlanması

ADR Yönetim Sistemi prosedür ve talimatlarının hazırlanması

Farkındalık eğitimlerinin, göreve yönelik eğitim ve tatbikatların gerçekleştirilmesi

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin alınması (31.12.2014 tarihinden itibaren alınması yasal bir zorunluluktur)

İşletme Güvenlik Planının hazırlanması

ADR Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla periyodik tetkikler yapılması

Etiket: tehlikeli madde güvenlik danışmanı, tmgd, dangerous goods safety advisor, dgsa, adr, ımdg, ıata, rıd