(MSDS) Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca kimyasalların tehlikelilik sınıflandırması ve güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Maddeler ve karışımlar için yeni yönetmeliklere göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama yükümlülüğü ile mevcut güvenlik bilgi formlarının revizyonu maddeler için 1 Haziran 2015, karışımlar için ise 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren başlayacaktır.
CHD Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak Güvenlik Bilgi Formu hazırlama hizmeti vermekteyiz.

Güvenlik Bilgi Formları Hangi Ürünler İçin Hazırlanmalıdır?

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’e göre, Güvenlik Bilgi Formları, bir maddenin, karışımın ya da bazı eşyaların tedarikçisi tarafından aşağıdaki durumlarda temin edilmelidir;

Maddenin ya da karışımın Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırılması durumunda

Maddenin ya da karışımın ilgili mevzuata ait ek-2’de belirlenen kriterlere göre PBT (kalıcı, biyobirikimli ve toksik) ya da vPvB (çok kalıcı ve çok biyobirikimli) olması durumunda

Tehlikeli olarak sınıflandırılmamış fakat gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %1 ve gaz halindeki karışımlar için hacimce ≥ %0,2 olan, insan sağlığı ya da çevre için zararlı en az bir madde içermesi durumunda

Tehlikeli olarak sınıflandırılmamış fakat gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %0,1 olan, ek- 2’de belirlenen kriterler doğrultusunda PBT (kalıcı, biyobirikimli ve toksik) ya da vPvB (çok kalıcı ve çok biyobirikimli) olan en az bir madde içermesi durumunda

Tehlikeli olarak sınıflandırılmamış fakat mesleki maruz kalma sınır değeri olan bir madde içermesi durumunda

Güvenlik Bilgi Formları Kimler Tarafından Hazırlanmalıdır?

Güvenlik bilgi formları, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca, konuyla ilgili akredite bir kuruluş tarafından verilen sertifikaya haiz uzmanlar tarafından hazırlanmalıdır. Bu sertifikasyona sahip olmayan kişilerce hazırlanan güvenlik bilgi formları geçerli değildir.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanmasında Uzman Desteğinin Önemi Nedir?

Zararlılık ve taşımacılık bakımından hatalı olarak hazırlanmış bir güvenlik bilgi formu dolayısıyla ambalaj seçimi, etiketleme ve nakliye konularında dezavantaj yaşayabilir ve bazı cezai müeyyide ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilir ve ekonomik olarak zarara uğrayabilirsiniz.

Etiket: msds hazırlama, msds formu, güvenlik bilgi formu, işgüm msds, msds nedir, sea, clp, gbf, sds, certified sds author