Hakkımızda

Küreselleşme, Avrupa Birliği ve ekonomik gelişmeler nedeniyle Türkiye’de birçok sektör, geçmişte benzeri olmayan yeni bir dönemin başlangıcındadır. AB mevzuatlarına entegrasyon çalışmaları kapsamında ülkemizde yeni mevzuatlar yayınlanmakta ve bu mevzuatlar işletmelere sektörel bir takım yükümlülükler getirmektedir.

Bu yükümlülüklerden bazıları tehlikeli madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlendirilmesi ve ambalajlanması ile bunların güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ile ilgilidir.

CHD Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. olarak amacımız; endüstrimize çevreye duyarlı, mevzuata uyumlu, global rekabete hazır çözümler sunmaktır. Bu bağlamda siz müşterilerimize Güvenlik Bilgi Formu hazırlama ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı konularında hizmet vermekteyiz.