Güvenlik Bilgi Formu

Kontrol Belgesi Başvurusu yapan firmaların dikkatine!..

Posted at February 14, 2017 » By : » Categories : Güvenlik Bilgi Formu » 0 Comment

Kontrol Belgesi Başvurusu yapacak olan firmalar, Kontrol Belgesi Başvuru Formuna eklemiş oldukları Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) her sayfasını ve GBF’nu “Türkçe Hazırlayan” yetkilinin sertifika örneğini yalnızca ilgili firma kaşesi ve yetkilisinin imzası ile birlikte düzenleyecek ve Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. GBF hazırlayıcısına ait bilgiler GBF üzerinde yer alacaktır. Sertifika ile ilgili olarak asılsız beyanda bulunanlar hakkında yasal takip başlatılacak ve kontrol belgeleri iptal edilecektir.

Not: GBF hazırlayıcısının her sayfaya imza ve kaşe zorunluluğu kaldırılmıştır.

Detaylı bilgi için; www.isgum.gov.tr